Cart

BLOG | โรงงานของพรีเมี่ยม

ของพรีเมี่ยมยืนหนึ่ง

ของพรีเมี่ยม หรือที่ เข้าใจกันว่า “สินค้าพรีเมี่ยม” ส่วนมากของพรีเมี่ยมจะเป็นสินค้าที่ไว้ใช้ในการแจกจ่ายสมนาคุณแก่ลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น ของแถมเมื่อซื้อสินค้า วันแต่งงาน วันครบรอบ หรืออาจจะใช้ในประชาสัมพันธ์สินค้าตัวใหม่ในรูปแบบของของพรีเมี่ยมก็ได้...

ของพรีเมี่ยม หรือที่ เข้าใจกันว่า “สินค้าพรีเมี่ยม” ส่วนมากของพรีเมี่ยมจะเป็นสินค้าที่ไว้ใช้ในการแจกจ่ายสมนาคุณแก่ลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น ของแถมเมื่อซื้อสินค้า วันแต่งงาน วันครบรอบ หรืออาจจะใช้ในประชาสัมพันธ์สินค้าตัวใหม่ในรูปแบบของของพรีเมี่ยมก็ได้ ส่วนมากของพรีเมี่ยมจะมีการออกแบบให้ดูแตกต่างจากสินค้าตัวอื่น เพื่อให้ดูตื่นตาและแตกต่างออกจากสินค้า เป็นของพรีเมี่ยมที่จะมีลักษณะการออกแบบเฉพาะ

ในปัจจุบัน ของพรีเมี่ยมเป็นที่ต้องการและเป็นกระแสในการผลิตของพรีเมี่ยมมาก เนื่องจากมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากและนอกจากนี้ตามงานต่างของพรีเมี่ยมยังเป็นที่นิยมในการแจกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงามสัมมนา งานประชาสัมพันธ์ หรือโรงแรมใหม่ๆที่ต้องการนำเสนอแบรนด์โรงแรมของตนเอง ก็จะใช้วิธีการแจกของพรีเมี่ยมให้กับผู้ที่เข้าพักอาศัยในโรงแรม โดยจะนำเสนอของพรีเมี่ยมเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า พวงกุณแจ กระบอกน้ำ ร่มต่าง ๆ

การให้ของพรีเมี่ยมนั้น ควรที่จะแจกจ่ายของพรีเมี่ยมให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันเราจะไม่เจาะจงแจกของพรีเมี่ยมให้ลูกค้าแต่ละท่านโดยไม่เท่าเทียมเพราะเราจะแสดงออกถึงความใส่ใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกประเภท  แต่ถ้าหากต้องการให้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่พรีเมี่ยมจริง ๆ ให้ใช่วิธีการสร้างโปรโมชั่นหรือกิจกรรมใหม่ขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้ากลุ่มนั้น เช่นหากลูกค้าใช้จ่ายกับทางแบรนด์ถึงยอดที่เรากำหนดสามารถรับฟรีของพรีเมี่ยมพิเศษจากทางเราเป็นของสมนาคุณ เพราะเหตุนี้การมีของพรีเมี่ยมตามแบรนด์ต่างๆ ถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายและการโฆษณาชักชวนและกระตุ้นยอดขายของแบรนด์นั้น ๆ โดยของพรีเมี่ยมจะแบ่งออกเป็น 2ประเภทคือ

กลุ่ม Premium Brand เป็นของพรีเมี่ยมที่จับต้องได้ ให้คุณค่าในความรู้สึกของผู้ซื้อและผู้ใช้คนกล้าจ่ายแพงเพราะพึงพอใจในตัวสินค้าตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

Sensuality: ให้คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึก บ้างทีก็ดูลึกลับน่าสนใจ ทำให้น่ามีไว้ใช้ เช่น น้ำหอม ของใช้ที่มีดีไซน์เป็นพิเศษ

Rarity: เป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัด หรือมีเวลาจำกัดในการแจกจ่าย

Confidence: เป็นสินค้าที่เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น สืบเนื่องมากจาก Rarity เช่นสินค้าที่ไม่มีวางจำหน่ายหรือเป็นสินค้าที่หาได้ยากจะยิ่งส่งเสริมการขาย

Authenticity:  เป็นสินค้าที่รับรองจากแบรนด์นั้น ๆ เพื่อรับประกันว่าเป็นของแท้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Quality: สินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด ใช้แล้วให้คุณค่าในความรู้สึกและให้คุณค่าทางจิตใจ

กลุ่ม Premium Gift จะเป็นของชำร่วยที่ได้แถมมากับสินค้า ชิ้นเล็ก ๆ ที่อาจจะไม่ได้มีราคาแพงมาก แต่จะเน้นสินค้าที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ เช่น ร่ม ปากกา กระบอกน้ำ จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการซื้อสินค้าของแบรนด์ที่มีของพรีเมี่ยมแถม สิ่งที่จะได้รับเป็นผลแทนคือ เจ้าของแบรนด์หรือบริษัทจะได้เป็นการโปรโมทแบรนด์ LOGO ไปในของพรีเมี่ยมนั้นๆ

ในการทำการตลาดด้วยการใช้ของพรีเมี่ยม ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างมากและยังคุ่มค่าต่อการลงทุนการทำโฆษณาเพราะเนื่องจากลูกค้านำของพรีเมี่ยมไปใช้งานมากเท่าไร ก็จะเป็นการโปรโมท แบรนด์ และ LOGO ของเรามากเท่านั้น

ของพรีเมี่ยมที่นำออกมาแจกจ่ายกันนั้นถือได้ว่าเกิดจากการอยากที่จะส่งเสริมการขายของของสินค้าแบรนด์นั้น ๆ เป็นการโฆษณา โปรโมท สินค้าในลักษณะของแถม หรือของขวัญชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ หากได้ผลการตอบรับที่ดีหรือลูกค้าซื้อหรือร่วมกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขในการรับของพรีเมี่ยมจะแสดงให้เห็นว่าของพรีเมี่ยมชิ้นนั้นได้รับผมตอบรับที่ดี จนในปัจจุบันการแจกจ่าย ของพรีเมี่ยมเพื่อโฆษณา โปรโมทสินค้าเกิดขึ้นในทุก ๆ ธุรกิจ จนถึงทุกวันนี้ของพรีเมี่ยมได้มีการขยายตัวและในทุกๆบริษัทที่ก็ใช้หลักการการตลาดของพรีเมี่ยมจำนวนมาก

ของพรีเมี่ยม และการเลือกสั่งซื้อกับโรงงานผลิต

ไม่ว่าการนำเอา ของพรีเมี่ยม ไปใช้ในโอกาสหรือจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่ โดยเฉพาะหากเป็นจุดประสงค์เพื่อนำของพรีเมี่ยมไปใช้ส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจองค์กรแน่นอนว่าควรให้ความคำนึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าที่จะนำมาทำเป็นของพรีเมี่ยมไว้เป็นปัจจัยสำคัญด้วย...

ไม่ว่าการนำเอา ของพรีเมี่ยม ไปใช้ในโอกาสหรือจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่ โดยเฉพาะหากเป็นจุดประสงค์เพื่อนำของพรีเมี่ยมไปใช้ส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจองค์กรแน่นอนว่าควรให้ความคำนึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าที่จะนำมาทำเป็นของพรีเมี่ยมไว้เป็นปัจจัยสำคัญด้วย เพราะของพรีเมี่ยมที่มีการผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานผู้ใช้งานไม่เกิดความพึงพอใจ หรือแม้แต่การสร้างความเสียหายให้กับแง่มุมใด ๆ ก็ตามแก่ผู้ใช้งาน นั่นย่อมหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้กลับมา อาจกลายเป็นผลร้ายต่อการทำการตลาดได้เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากทำกระบอกน้ำเป็นของพรีเมี่ยม เพื่อใช้เป็นสินค้าการตลาดกับแบรนด์เครื่องดื่ม แต่ของพรีเมี่ยมนั้นเกรดไม่ดี สินค้าชำรุดได้ง่าย วัสดุไม่ได้มาตรฐานต่อการสัมผัสกับอาหาร ก็อาจส่งผลไม่ดีตามมาที่แบรนด์นั้น ๆ ได้ เป็นต้น

อีกทั้งการทำของพรีเมี่ยมเพื่อส่งเสริมการตลาด หากนำของพรีเมี่ยมที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้งานนั้นย่อมหมายถึงเม็ดเงินที่ลงทุนไปก็จะต้องสูญเปล่าไปอีกด้วย จะดีกว่าไหมหากใส่ใจต่อคุณภาพของสินค้าของพรีเมี่ยมที่ได้ทำการสั่งผลิตไป แทนที่จะเลือกประหยัดงบประมาณ ด้วยการเห็นแก่ราคาที่ถูกเกินจริง แต่กลับกลายเป็นสร้างความสูญเปล่าในการลงทุน

อย่างไรก็ตามของพรีเมี่ยมที่ราคาเป็นมิตรแต่มีคุณภาพนั้นก็ย่อมมีอยู่จริงเช่นกัน เพียงแต่ว่าราคาเป็นมิตรนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของความสมเหตุสมผลด้วย และเมื่อได้ราคาที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พอเป็นไปได้แล้ว สิ่งสำคัญประการต่อมาที่พอจะทำให้ผู้สั่งผลิต ของพรีเมี่ยม จะมั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้า นั่นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรับรู้ประสิทธิภาพ ของโรงงานผลิตของพรีเมี่ยมเสียก่อน ควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานอันดับแรกในการตัดสินใจเลยก็ว่าได้

ผู้ผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยมแบบครบวงจร  นั้นบ่งบอกได้ถึงมาตรฐานของการดำเนินการผลิตของพรีเมี่ยมได้ในโครงสร้างที่ครบครัน ดูมีโครงสร้างการลงทุนที่มีความเป็นผู้ผลิตของพรีเมี่ยมมืออาชีพ โดยเฉพาะหากเป็นผู้ผลิตของพรีเมี่ยมที่มีชื่อเสียงหรือมีประสบการณ์คร่ำหวอดอยู่ในวงการ ของพรีเมี่ยมมาอย่างช้านาน ก็จะสามารถพบเห็นการโฆษณาได้ตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้บ่อย ในส่วนนี้ก็จะช่วยเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการสั่งผลิตของพรีเมี่ยม ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ปัจจัยสำคัญประการต่อมานั่นก็คือ เอกสารหรือใบรับรองความได้มาตรฐานของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ผลิตของพรีเมี่ยมรายนั้นมีการดำเนินการต่าง ๆอย่างถูกต้องตามหลัก และมีแนวโน้มที่จะไม่มีประวัติด่างพร้อยอีกด้วย

นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงขีดความสามารถในการผลิตของพรีเมี่ยมด้วยว่า โรงงานผลิตของพรีเมี่ยมแห่งนั้นมีการผลิตสินค้าอย่างหลากหลายหรือไม่ มีสินค้ากี่ลักษณะ และแต่ละลักษณะนั้นจะต้องใช้ความสามารถมากเท่าใดในการผลิตสินค้า ยกตัวอย่างเช่น บางที่มีการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวเช่น อาจจะผลิตแฟลชไดร์ฟเพียงอย่างเดียว โรงงานประเภทนั้นอาจให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องการผลิตแฟลชไดร์ฟได้ดี แต่อาจมีสินค้าไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อเทียบกับโรงงานที่มีการผลิตหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร์ฟ, ปากกา, ถุงผ้า และสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงทั้งความสามารถของบุคลากร และความสามารถของเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพราะยิ่งคุณเลือกสั่งผลิตของพรีเมี่ยมกับโรงงาน ที่มีขีดความสามารถและความเพียบพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือมากเท่าไหร่ นั่นก็หมายถึงว่าของพรีเมี่ยมที่คุณกำลังสั่งผลิตอยู่ จะออกมาเป็นชิ้นงานที่มีโอกาสจะเป็นชิ้นงานคุณภาพที่ดีได้มากขึ้นไปเท่านั้น

ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะได้รับรู้ข้อมูลของโรงงานของพรีเมี่ยม ว่ามีมาตรฐานมากอย่างไรก็ตามแต่หากว่าคุณไม่เคยมีความรู้จักโรงงานแห่งนั้นอย่างแท้จริงมาก่อน คุณก็สามารถสืบค้นได้จากความพึงพอใจของลูกค้ารายต่าง ๆ ที่เคยใช้บริการจากโรงงานผลิตแห่งนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งชุมชนออนไลน์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวงการผลิตของพรีเมี่ยม  โดยหากให้ความสำคัญกับกระบวนการในการเลือกสรรผู้ผลิตตั้งแต่แรก ก็จะสามารถช่วยลดข้อกังวลใจต่อการที่จะได้รับสินค้าของพรีเมี่ยมที่ไม่มีคุณภาพ และเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ ช่วยให้การทำการตลาดภายใน 1 ครั้งนั้น สามารถกล้าที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะโอกาสที่สำคัญจริง ๆ อย่างเช่น การเปิดตลาด หรือช่วงเทศกาลช่วงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้การตัดสินใจให้เท่าทันในครั้งเดียวนั่นเอง

ของพรีเมี่ยม ที่หนุ่มสาวออฟฟิศควรมีติดโต๊ะไว้

ชีวิตหนุ่มสาวสมัยนี้นั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทั้งวันเราใช้เวลาอยู่ที่ออฟฟิศกันส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนก็ต้องทำงาน ซึ่งยิ่งถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วล่ะก็ เหมือนกับตัวติดอยู่กับโต๊ะทำงานตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ บางคนยังรับประทานอาหารกลางวันที่โต๊ะทำงานก็มี...

ชีวิตหนุ่มสาวสมัยนี้นั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทั้งวันเราใช้เวลาอยู่ที่ออฟฟิศกันส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนก็ต้องทำงาน ซึ่งยิ่งถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วล่ะก็ เหมือนกับตัวติดอยู่กับโต๊ะทำงานตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ บางคนยังรับประทานอาหารกลางวันที่โต๊ะทำงานก็มี ดังนั้นพนักงานออฟฟิศอย่างเรา ๆ ควรให้ความสนใจและใส่ใจกับโต๊ะทำงานกันมากขึ้น เพราะโต๊ะทำงานนั้นเป็นเหมือนส่วนสำคัญในการทำงานด้วย ซึ่งวันนี้ เราจะมาแนะนำของพรีเมี่ยมเด็ด ๆ ที่พนักงานออฟฟิศ ไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาว ควรมีติดโต๊ะไว้เพื่อให้โต๊ะทำงานของคุณน่าใช้งานมากขึ้น โดยของพรีเมี่ยมที่เราจะแนะนำมีดังต่อไปนี้1. เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด – ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่สำคัญมากในช่วงเวลานี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นั่นเอง ดังนั้นของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ จึงเป็นของพรีเมี่ยมที่ควรค่าแก่การมีติดโต๊ะไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะพกเป็นแบบขวดพกพา หรือว่าขวดใหญ่ตั้งโต๊ะ ก็ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่สำคัญมากเลยทีเดียว2. กระบอกน้ำ – ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่สำคัญอีกอย่างนึงเลย เนื่องจาก การดื่มน้ำนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ทุกคน น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย ซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันนั้นสำคัญมาก การมีของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ติดโต๊ะไว้นั้น นอกจากการพกกระบอกน้ำจะช่วยให้สามารถดื่มน้ำได้ง่ายและบ่อยขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มีของพรีเมี่ยมสวย ๆ และมีประโยชน์วางอยู่บนโต๊ะอีกด้วย3. อุปกรณ์สำนักงาน – ของพรีเมี่ยมชนิดนี้อาจจะมีได้หลายอย่างเช่น ปากกา, สมุดโน้ต, ดินสอ, แฟ้ม, เครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งของพรีเมี่ยมเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของพนักงานออฟฟิศหลาย ๆ คนเช่นกัน เนื่องจากการทำงานยังคงต้องมีการจด การเขียน การเซ็นชื่อกำกับ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อุปกรณ์ของพรีเมี่ยมที่เกี่ยวกับสำนักงานนั้นจะช่วยทั้งในการบันทึกและการจัดระเบียบบนโต๊ะทำงานได้อีกด้วย4. ปฏิทิน – ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่เห็นได้บ่อย ๆ ตามโต๊ะทำงานหลาย ๆ คน ของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบมาก บางคนอาจใช้ของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ที่อยู่ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือในปัจจุบันอาจใช้ในรูปแบบดิจิตอลก็ได้ ซึ่งของพรีเมี่ยมนี้นอกจากมีหน้าที่บอกวันที่ วันสำคัญต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถใช้ของพรีเมี่ยมนี้ในการจดโน้ต จดความสำคัญในวันต่าง ๆ ไว้เตือนตัวเองได้อีกด้วย5. หมอนพิงหลัง เบาะรองนั่ง – หลายคนคงพบกับปัญหาปวดหลัง หรือออฟฟิศซินโดรม ซึ่งของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้ ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่เหมาะกับหนุ่มสาวออฟฟิศมากเลยทีเดียว6. ต้นไม้ แจกันดอกไม้ – ของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ เป็นของพรีเมี่ยมที่จะช่วยให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้มีความสุขและสร้างความผ่อนคลายได้นั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นของพรีเมี่ยมที่มีผลต่อจิตใจอีกด้วย อาจช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดี ได้รู้สึกถึงการพักผ่อน และของพรีเมี่ยมที่เป็นต้นไม้บางประเภทอาจช่วยเกี่ยวกับการฟอกอากาศได้อีกด้วย7. ของเล่น ตุ๊กตา โมเดล ต่าง ๆ – ของพรีเมี่ยมชนิดนี้จะมีความคล้ายกับต้นไม้คือช่วยในเรื่องบรรยากาศการทำงานนั่นเอง ซึ่งของพรีเมี่ยมชิ้นนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน บางคนที่ชอบต้นไม้ ดอกไม้อาจจะเลือกเป็นของพรีเมี่ยมรูปแบบนั้น แต่บางคนที่ชอบของเล่น ตัวการ์ตูนต่าง ๆ ก็จะตั้งของพรีเมี่ยมชนิดนี้ไว้บนโต๊ะทำงาน อาจมีผลต่อบรรยากาศและสภาพจิตใจในการทำงานที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

ของพรีเมี่ยมที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนนึงของของพรีเมี่ยมที่นำมาแนะนำ ยังมีของพรีเมี่ยมอีกหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ และเหมาะกับการนำมาตั้งโต๊ะ สำหรับพนักงานออฟฟิศ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสไตล์และความชอบของแต่ละคนด้วย แต่ที่สำคัญที่สุด ของพรีเมี่ยมที่เราจะเลือกมาไว้บนโต๊ะทำงานของเรานั้น ควรเป็นของพรีเมี่ยมที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานไม่มากก็น้อย เพราะสุดท้ายแล้ว โต๊ะทำงานก็ยังควรเป็นโต๊ะที่ใช้ในการทำงาน หากเรื่องของพรีเมี่ยมที่ไม่มีประโยชน์มามากเกินไป ก็คงจะผิดวัตถุประสงค์ในการจัดโต๊ะทำงานไปหน่อย ดังนั้น เราจึงควรเลือกของพรีเมี่ยมให้เหมาะสมกับตัวเราและงานของเราด้วยนั่นเอง

ของพรีเมี่ยม ไอเทมสุดฮอตรับ SUMMER

เข้าช่วงฤดูร้อนทีไร ก็อยากไปเที่ยวทุกที อากาศร้อนแบบนี้ เข้าช่วง Summer หลาย ๆ คน คงแพลนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา, น้ำตก และที่พลาดไม่ได้สำหรับฤดูนี้นั่นก็คือ ทะเลนั่นเอง เพราะหน้าร้อนคือช่วงที่ทะเลสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าน้ำจะใสกว่าฤดูอื่น ๆ...

     เข้าช่วงฤดูร้อนทีไร ก็อยากไปเที่ยวทุกที อากาศร้อนแบบนี้ เข้าช่วง Summer หลาย ๆ คน คงแพลนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา, น้ำตก และที่พลาดไม่ได้สำหรับฤดูนี้นั่นก็คือ ทะเลนั่นเอง เพราะหน้าร้อนคือช่วงที่ทะเลสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าน้ำจะใสกว่าฤดูอื่น ๆ และหน้าร้อนหรือ Summer นั้น ก็เป็นเหมือนช่วงพักผ่อน พักร้อน เป็น Vacation Time ที่เหมาะที่สุดเลยก็ว่าได้ เมื่อเข้าช่วงพักร้อนยาว ๆ แบบนี้ เวลาพร้อม กายพร้อม ใจพร้อมแล้ว ของพรีเมี่ยม ไอเทมต่าง ๆ ก็ต้องพร้อมด้วยเช่นกันนะ ของพรีเมี่ยมที่น่าสนใจสำหรับซัมเมอร์นี้มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


พัดลมมือถือ

อากาศแบบนี้ มีของพรีเมี่ยมพัดลมมือถือ ที่ช่วยให้ความเย็นได้ พกพาติดตัวได้ก็ดีเลย ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่จำเป็นมาก ได้ทั้งคลายร้อน พกพาไปไหนก็ได้ทุกที แถมยังเป็นของพรีเมี่ยมที่หาแหล่งพลังงานได้ง่าย ส่วนใหญ่ชาร์จกับ Power bank ก็ได้ หรือใส่ถ่านที่หาซื้อทั่วไปก็ได้ ถือเป็นของพรีเมี่ยมที่ควรมีติดตัวไว้อย่างนึงเลยทีเดียว

ร่ม

นอกจากของพรีเมี่ยมที่ช่วยให้ความเย็นแล้ว ของพรีเมี่ยมที่ช่วยให้ร่มเงาในที่แจ้งก็ถือว่าสำคัญเช่นกัน ช่วงหน้าร้อน เดินทางไปไหนก็ร้อนไปหมด การพกร่มซักคัน จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้น แถมของพรีเมี่ยมชิ้นนี้ยังช่วยป้องกันผิวจากแสงแดได้อีกด้วย ซึ่งร่มในปัจจุบันมีหลายแบบมาก ร่มพับ คงเป็นร่มที่เหมาะที่สุด เพราะเป็นของพรีเมี่ยมที่มีขนาดเล็ก และพกพาง่ายนั่นเอง

หมวก

เป็นของพรีเมี่ยมอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากร่ม หมวกจะพกพาได้ง่ายกว่า แต่มีขนาดเล็ก และเน้นป้องกันบังแดดที่หน้าเท่านั้น หมวกยังเป็นแฟชั่นการแต่งกายอีกด้วย การเลือกหมวกเป็นของพรีเมี่ยมฤดูร้อนนั้น ถ้าเลือกให้เข้ากับการแต่งกายแล้ว จะได้ลุคที่สดใส และดูดีแน่นอน

รองเท้าแตะ

ของพรีเมี่ยมอีกชิ้นที่พลาดไม่ได้เลยคือรองเท้าแตะนั่นเอง การไปเที่ยวทะเล หรือน้ำตก ในช่วงหน้าร้อน แน่นอนว่าจะใส่รองเท้าผ้าใบไปก็จะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ รองเท้าแตะที่พร้อมลุย พร้อมเปียก และเบาสบาย น่าจะเหมาะสมมากกว่า ของพรีเมี่ยมชนิดนี้ก็ถือเป็นแฟชั่นการแต่งกายเช่นกัน และยังช่วยป้องกันเท้าจากแสงแดดได้อีกด้วย

กระเป๋าและกระเป๋ากันน้ำ

ถุงผ้า กระเป๋าผ้าไนล่อนที่มีความเบาเหมาะกับการพกพาและการเดินทาง หรือกระเป๋ากันน้ำที่ทำให้การเดินทางไปทะเลหรือน้ำตกง่ายขึ้น พกพาสิ่งของที่ต้องการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวเปียก ไอเทมของพรีเมี่ยมชนิดนี้ ถือว่าค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียวกับมนุษย์สายแบกไหนจะชุดว่ายน้ำ ไหนจะกล้องถ่ายรูป ไหนจะขาตั้งกล้อง ไหนจะชุดขึ้นเรือ ไหนจะเดินหาดทราย เยอะแยะไปหมด การนำของพรีเมี่ยมนี้ไปด้วยถือเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว

แว่นกันแดด

แสงแดดแรง ๆ ในฤดูร้อนแบบนี้ อาจทำลายสายตาได้ แว่นกันแดดก็ถือเป็นไอเทมของพรีเมี่ยมที่ควรมีติดตัวไว้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน แว่นตากันแดดก็มีหลายหลายแบรนด์ หลายทรงหลายรูปแบบ เลือกให้เข้ากับการแต่งกาย ก็จะเป็นไอเทมของพรีเมี่ยมที่เป็นแฟชั่น ชิค ๆ ไปเลย

     ที่ยกมาเป็นเพียงของพรีเมี่ยมสุดฮอตช่วงซัมเมอร์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีไอเทมของพรีเมี่ยมอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ และน่าพกพาไปด้วย ของพรีเมี่ยมและไอเทมเหล่านี้ หากเลือกดี ๆ ก็จะสามารถนำมาเป็นพรอพ หรือเครื่องประดับเลยก็ได้ แต่การพกหลายอย่างมากไป ก็อาจทำให้การเดินทางยุ่งยากขึ้น เพราะต้องขนทุกอย่างติดตัวไปกับเราซะหมด ดังนั้น ควรเลือกพกพาแต่ของพรีเมี่ยม ไอเทมที่จำเป็น เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและพักผ่อนนั่นเอง

 

 

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

ผ้ากันเปื้อนพรีเมี่ยม

ผ้ากันเปื้อนได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาทำเป็นของพรีเมี่ยมที่เรียกว่า “ผ้ากันเปื้อนพรีเมี่ยม” ที่เหมือนของพรีเมี่ยมชนิดอื่น ๆ อย่าง กระบอกน้ำ แฟลชไดร์ฟ ร่ม ปากกา power bank ถุงผ้า เคสมือ...

ผ้ากันเปื้อนได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาทำเป็นของพรีเมี่ยมที่เรียกว่า “ผ้ากันเปื้อนพรีเมี่ยม” ที่เหมือนของพรีเมี่ยมชนิดอื่น ๆ อย่าง กระบอกน้ำ แฟลชไดร์ฟ ร่ม ปากกา power bank ถุงผ้า เคสมือ เป็นต้น

ผ้ากันเปื้อน คือ เป็นเครื่องแต่งกายชนิดหนึ่งที่ใช้สวมใส่ในขณะทำงาน โดยผ้ากันเปื้อนนั้นจะสวมใส่ทับชั้นนอกสุด จุดประสงค์ที่สำคัญของผ้ากันเปื้อน โดยทั่วไปแล้วการสวมใส่ผ้ากันเปื้อนนั้นเพื่อป้องกันความสกปรกเลอะเทอะ ที่อาจเกิดขึ้นกับเสื้อผ้าในขณะที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำงานบ้าน การทำอาหาร ทำครัว การทำงานศิลปะ การทำงานช่าง ทาสี งานไม้ เป็นต้น เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และสามารถซักทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เพราะในการทำความสะอาดคราบเลอะนั้น หากตลอดทั้งวันในการทำงานเราจำเป็นต้องไปทำธุระต่อในที่ต่าง ๆ หากมีผ้ากันเปื้อนป้องกันสิ่งสกปรก ก็สามารถถอดผ้ากันเปื้อนไปซักเพียงอย่างเดียว และยังสามารถใส่ชุดเดิมไปงานต่อ ได้ทันที โดยไม่ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่อย่างใด

โดยทั่วไปเรามักเห็นผ้ากันเปื้อนในอาชีพแม่ค้า พ่อค้า ร้านอาหาร ซึ่งถ้าถามถึงผ้ากันเปื้อนเราคงนึกถึง ผ้ากันเปื้อนพ่อค้าแม่ค้า ผ้ากันเปื้อนร้านอาหาร ผ้ากันเปื้อนร้านกาแฟ ก่อนเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน แต่จริง ๆ แล้วผ้ากันเปื้อนนั้นยังสามารถใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย อย่างใช้งานในบ้าน ใช้งานในโรงงาน เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน ชาวสวน ชาวไร่ ช่างฝีมือ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างเชื่อม เป็นต้น

ผ้ากันเปื้อนโดยทั่วไปนั้นใช้วัสดุที่ทำจากผ้าเป็นหลัก แต่นปัจจุบันการใช้งานผ้ากันเปื้อนมีจุดประสงค์หลายรูปแบบ จึงทำให้วัสดุในการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานนั่นเอง

ในการใช้งานผ้ากันเปื้อนที่ต้องเผชิญกับน้ำหรือสารอันตราย สารเคมี วัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้ากันเปื้อนชนิดนี้นั้นมักจะทำจากพลาสติกเป็นส่วนใหญ่

หากต้องทำงานเกี่ยวรังสี หรือเจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์ในโรงพยาบาล วัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้ากันเปื้อนชนิดนี้นั้นมักจะทำจากตะกั่วเป็นส่วนใหญ่

หรือหากต้องทำงานอยู่หน้าเตา ความร้อน ห้องครัว วัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้ากันเปื้อนชนิดนี้นั้นมักจะทำจากผ้ากันไฟเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง

ผ้ากันเปื้อนที่เรามักพบเห็นอยู่บ่อย ๆ นั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนแบบครึ่งตัวและผ้ากันเปื้อนเต็มตัว

 

1.ผ้ากันเปื้อนแบบครึ่งตัว

เป็นผ้ากันเปื้อนชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้คลุมตั้งแต่บริเวณเอวลงไป เน้นความเป็นระเบียบ สวยงามมากกว่าการใช้งานเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก และใช้สำหรับกิจกรรมหรืออาชีพที่มีขุดยูนิฟอร์ม เช่น ร้านกาแฟ พนักงานเสริฟอาหาร เป็นต้น

2.ผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัว

ผ้ากันเปื้อนชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถปกปิดลำตัวจนถึงหัวเข่า สามารถสวมใส่ได้ทั้งตัว และเน้นป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ บริเวณอกยาวลงไปถึงหัวเข่า ป้องกันอาหาร และเป็นรูปแบบของผ้ากันเปื้อนที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

โดยผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัวนั่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัวที่มีสายคล้องคอ และผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัวที่มีสายคล้องไหล่ (สายไขว้หลัง, สายไขว้แบบตัวH) นั่นเอง

การดูแลรักษาผ้ากันเปื้อนก็ไม่ยากอย่างที่คิด

เมื่อเราใช้งานผ้ากันเปื้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วควรซักทำความสะอาดผ้ากันเปื้อนอยู่เสมอ ๆ

นอกจากนี้แล้วผ้ากันเปื้อนนั้นยังมีประโยชน์ทางด้านการตลาดอีกด้วย โดยผ้ากันเปื้อนเป็นหนึ่งช่องทางการโฆษณาร้านค้า แบรนด์สินค้าของท่าน หากเราเคยเห็นผ้ากันเปื้อนที่แถมจากผงชูรสฟ้าไทย บริษัทขายสีอย่าง TOA เป็นต้น หากลูกค้าของแบรนด์เหล่านี้นำมาใช้งานในชีวิตประจำวันจะเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปในตัวอีกทางหนึ่งเพราะทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็นผ้ากันเปื้อนที่แบรนด์ของเราติดอยู่นั่นเอง

 

5 อันดับเคสมือถือที่เป็นของพรีเมี่ยมคุณภาพดี

การทำตลาดของเคสกันกระแทก ในยุคปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าและแตกต่างไปจากเดิมมาก เพราะเมื่อก่อนการผลิตเคสส่วนใหญ่มักจะคำนึงถึงความสวยงามและประสิทธิภาพกันกระแทกเท่านั้น...

การทำตลาดของเคสกันกระแทก ในยุคปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าและแตกต่างไปจากเดิมมาก เพราะเมื่อก่อนการผลิตเคสส่วนใหญ่มักจะคำนึงถึงความสวยงามและประสิทธิภาพกันกระแทกเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันเคสกันกระแทกได้มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ก้าวกระโดดขึ้น ทั้งรูปร่าง ความปลอดภัย และ ฟังชั่นก์เสริมสำหรับอำนวยความสะดวก นอกจากนี้แล้วก็ยังมีแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าชื่อดังอีกมากมาย ที่พากันเข้ามายกระดับเคสให้มีความหรูหราดูมีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยเสมือนเป็นของพรีเมี่ยมเลยทีเดียว

โดยแบรนด์ที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับการยอมรับใน ตลาดเคสโทรศัพท์มือถือ มากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 5 แบรนด์ดังต่อไปนี้

1.UAG

ถือเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเคสมือถือชื่อดังที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดย UAG หรือชื่อเต็มคือ Urban Armor Gear นั้นได้รับการยอมรับในเรื่องการผลิตเคสที่มีความทนทานสูงเป็นอันดับต้น ๆ  ซึ่งตั้งแต่การดีไซน์ไปจนถึงวัสดุที่ใช้ ล้วนได้รับการคำนึงถึงประสิทธิภาพกันกระแทกทั้งสิ้น แถมหน้าตาก็ยังดูแข็งแกร่ง เท่ห์ สมบุกสมบัน ที่สำคัญคือ UAG ไม่ได้ผลิตแค่เคสมือถือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พวกเขายังผลิตเคสสำหรับอุปกรณ์เสริมอย่าง AirPods ไปจนถึงสายรัดข้อมือ Apple Watch ด้วย

 

2.Ringke

Ringke ก็นับเป็นคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งที่ได้รับคำชมถึงประสิทธิภาพด้านการกันกระแทกที่ทำได้ดีไม่แพ้กัน ซึ่งถึงแม้ว่าชื่อเสียงอาจไม่ได้เทียบชั้นเท่ากับของ UAG ได้ แต่ Ringke ก็ยังพยายามทำตลาดเคสให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากกว่า ทั้งเคสกันกระแทกโดยตรง หรือ เคสแบบบางใสสำหรับใช้ป้องกันรอยขีดข่วน นอกจากนี้แบรนด์ก็ยังมีสินค้าจำพวก ฐานติดมือถือกับกระจกรถ และ สายชาร์จ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นของพรีเมี่ยมประจำแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้

 

3.Spigen

ภาพลักษณ์ของ Spigen ดูแล้วจะเน้นไปที่ความทันสมัยและการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้มากกว่า ด้วยหน้าตาที่สวยงาม หรูหรา เรียบง่าย หยิบจับถนัดมือ อีกทั้งยังมีการออกแบบสำหรับใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้หลากหลายรุ่นอีกด้วย ของพรีเมี่ยมดีๆ นี่เอง ไม่ว่าจะ iPhone, Samsung หรือ Huawei การหาซื้อก็ทำได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย

4.Otterbox

หากคุณเป็นคนที่ชอบเคสของพรีเมี่ยมที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายไม่มากความ แต่ประสิทธิภาพการใช้งานจะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้จริง เคสของ Otterbox ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ซึ่งแบรนด์นี้ได้ผลิตเคสสำหรับโทรศัพท์มือถือของค่ายดังออกมาอย่างมากมาย รวมถึงอุปกรณ์ iPad หรือถ้าหากต้องการอุปกรณ์อื่น ๆ ของ Otterbox เพิ่ม ก็เลือกได้ทั้งอุปกรณ์สายชาร์จและกล่องเก็บความเย็น

 

5.RhinoShield

ปิดท้ายกับสุดยอดเคสของพรีเมี่ยมจากแบรนด์ผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับ ถึงความสามารถด้านการปกป้องโทรศัพท์มือถือจากแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยระบบการทดสอบมาตรฐานระดับกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ดูดซับแรงกระแทกได้มากถึง 10% และยังป้องกันการตกพื้นจากความสูง 11 ฟุต ได้อย่างปลอดภัย ตัวเคสมาพร้อมกับดีไซน์หลากสไตล์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่ม และยังใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรูปแบบ

และนี่ก็คือรายชื่อแบรนด์ผู้ผลิตเคสสมาร์มโฟนระดับพรีเมี่ยม ที่มีชื่อเสียงมาเป็นอันดับต้น ๆ ของวงการ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งเคสจากทุกค่ายล้วนเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการนำไปใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือราคาแพงให้ดูสวยงามสมราคากว่าที่เป็น เคสของทุกแบรนด์ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมคุณสูงเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้แล้วเคสมือถือยังสามารถนำมาทำเป็นของพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

เคสมือถือที่ทำเป็นของพรีเมี่ยม จะเน้นที่คุณภาพ ดีไซน์เฉพาะ สำหรับผู้ที่สนใจเคสมือถือที่ไม่เหมือนใครลองหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าต่าง ๆ แต่หากสนใจอยากสั่งของพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โรงงานของพรีเมี่ยม ผู้ผลิตของพรีเมี่ยมคุณภาพมาตรฐาน ทั้งกระบอกน้ำ ปากกา แฟลชไดร์ฟ ร่ม ถุงผ้า หน้ากากผ้า เป็นต้น

ของพรีเมี่ยม ประเภทหมวก

โดยปกติแล้วของพรีเมี่ยมจะได้รับความนิยมในการออกแบบผลิต ให้เป็นสินค้าที่น่าดึงดูดต่อการเก็บสะสม หรือเป็นสินค้าใช้งานทั่วไป แต่จะดีกว่าไหม ? ถ้าหากว่าของพรีเมี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน...

โดยปกติแล้วของพรีเมี่ยมจะได้รับความนิยมในการออกแบบผลิต ให้เป็นสินค้าที่น่าดึงดูดต่อการเก็บสะสม หรือเป็นสินค้าใช้งานทั่วไป แต่จะดีกว่าไหม ? ถ้าหากว่าของพรีเมี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน และยังมีภาพลักษณ์ในแวดวงแฟชั่นเข้ามาเสริมความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คอลเลคชั่นของหมวกนั้น มีหลากหลายดีไซน์หลากหลายรูปทรง ผู้ผลิตสินค้าจะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า เพราะหากสินค้าใดได้รับการตอบรับในกระแสที่ดี ก็จะสามารถต่อยอดได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคอลเลคชั่นในแต่ละสไตล์ของหมวก ไปจนถึงสีสันลวดลาย และสร้างข้อดึงดูดที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้นในการเสาะหาของพรีเมี่ยมนั้นมาไว้ในครอบครองของผู้ใช้งาน

และอีกข้อดีที่มีโอกาสส่งผลสะท้อนกลับในเชิงบวก แก่เจ้าของสินค้ามากที่สุดนั่นก็คือ หมวกนั่นเอง หมวกถือว่าเป็นสิ่งที่ขณะสวมใส่ไปไหนมาไหน ก็จะอยู่ในสายตาของผู้คนโดยรอบได้โดยง่ายอีกด้วย ซึ่งหากหมวกนั้นมีการปักหรือสกรีนข้อความหรือโลโก้ลงไป ในสิ่งที่ต้องการเผยแพร่เอาไว้ นั่นก็หมายความถึงว่าพลังในการโปรโมทก็จะมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย แต่ทว่าเงื่อนไขก็คือจะทำยังไงให้ ของพรีเมี่ยมซึ่งเป็นหมวกนั้น มีความสวยงามน่าใช้งานจนผู้ครอบครองสินค้าเกิดการนำไปสวมใส่จริง ๆ เป็นประจำ

นอกจากนี้ของพรีเมี่ยมประเภทหมวก ก็ยังมีโอกาสได้รับการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางองค์กรหน่วยงาน หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งมีความต้องการซื้อไปให้บุคลากรภายในองค์กรไว้สวมใส่ เพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกัน เกิดภาพของความสามัคคี ความพร้อมเพรียง หรือความมีทิศทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรม

อย่างไรก็ตามการผลิตของพรีเมี่ยมประเภทหมวกนั้น หากต้องการให้เป็นสินค้าที่เกิดประสิทธิผลของกระแสตอบรับ ก็อาจจะต้องใช้กระบวนการในการศึกษาวิจัย กระแสนิยมของท้องตลาด ศึกษาเทรนด์และแฟชั่นต่าง ๆ เพื่อเสาะหาหรือออกแบบดีไซน์ที่มีแนวโน้มจะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งกระแสของแฟชั่นนั้นนับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปมาได้เร็ว ต้องคอยติดตามให้เท่าทันอยู่เสมอ ยกเว้นแต่จะมีการครีเอจสร้างสรรค์ สินค้าให้เกิดความแหวกแนวหรือแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง

สิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือ การเลือกวัสดุที่จะนำไปมาผลิตของพรีเมี่ยม เพราะย่อมไม่เป็นผลดีแน่ หากแม้ว่าหมวกใบนั้นจะมีดีไซน์และความสวยงามน่าใช้ สะดุดตาแค่ไหน แต่หากนำไปสวมใส่แล้วเกิดความรู้สึกไม่สบาย เกิดการระคายเคือง หรืออับชื้นหมักหมมง่าย นั่นก็จะเป็นหมวกที่ไม่มีการใช้งานอีกเลยเป็นแน่  ดังนั้นจึงควรใส่ใจชนิดของวัสดุและการตัดเย็บที่เข้ารูป ไม่มีเหลี่ยมมุมหรือริ้วสัมผัสที่สร้างปัญหาให้กับสัมผัสแห่งการสวมใส่ อีกทั้งหากมีการนำเอาวัสดุประเภทใยสังเคราะห์มาใช้ ก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่า ใยสังเคราะห์นั้นมีผลกระทบข้างเคียงใด ๆ ต่อผู้สวมใส่หรือไม่ และยังควรมีระดับของการระบายอากาศไหลเวียนได้ดี และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

นอกจากนี้การสกรีน หรือการถักลวดลายโลโก้ หรือข้อความใด ๆ ลงไปบนของพรีเมี่ยมประเภทหมวก ก็ควรจะต้องอยู่ในขอบเขตที่พอดีเหมาะสมแก่การใช้พื้นที่ของหมวก และอยู่ในตำแหน่งที่สะดุดตาด้วย โดยจะต้องไม่เบียดบังหรือสร้างความรุงรังรบกวนความสวยงามของหมวกไป ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าของพรีเมี่ยมประเภทหมวกนั้น แม้จะมีผลดีเป็นอย่างมากหากได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก็ต้องใช้ความละเอียดในการใส่ใจต่อกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ทางโรงงานยังมีของพรีเมี่ยมชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าง พัด กระบอกน้ำ แฟลชไดร์ฟ ปากกา ร่ม เป็นต้น

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

ของพรีเมี่ยม กับวิธีเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจด้วยแนวทางรักษ์โลก

โดยปกติแล้วในโลกของวงการสินค้านั้นมักจะมีการแข่งขันกันสูงเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของคุณภาพของวัสดุ ความสวยงาม ความโดดเด่นด้วยดีไซน์ การออกแบบและสีสัน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้งานหรือการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ...

โดยปกติแล้วในโลกของวงการสินค้านั้นมักจะมีการแข่งขันกันสูงเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของคุณภาพของวัสดุ ความสวยงาม ความโดดเด่นด้วยดีไซน์ การออกแบบและสีสัน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้งานหรือการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มีลูกเล่นและความอเนกประสงค์
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อันที่จริงแล้วยังมีแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ช่วยก่อให้เกิดความดึงดูดต้องการใช้งานสินค้า และหนึ่งในอีกแนวทางหนึ่ง นั่นก็คือ ของพรีเมี่ยม ประเภทที่ช่วยส่งเสริมค่านิยม แห่งการรักษ์โลกนั่นเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ย่อมที่จะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถขยายแนวคิดไปยังกลุ่มสังคมวงกว้างได้อีกด้วย

เนื่องด้วยสภาวะปัญหาของทรัพยากรโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรหลายอย่างมีการลดจำนวนน้อยลงอย่างน่ากังวล อีกทั้งยังมีเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ หรือสร้างผลกระทบแง่ลบให้กับธรรมชาติไปจนถึงคุณภาพและสุขภาพชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงสัตว์โลกต่าง ๆ และด้วยการปลุกจิตสำนึกที่ดีนั้นถือเป็นสิ่งที่ได้รับการรณรงค์ มาในช่วงระยะเวลายาวนานมาพอสมควร

ปัจจุบันนี้ค่านิยมกระตุ้นจิตสำนึกได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของผู้คนในวงกว้าง ซึ่งแม้แต่การเลือกใช้สินค้า หากสินค้าชนิดใดที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมแนวทางเหล่านี้ได้ ก็มักจะเป็นทางเลือกอันดับแรกอยู่เสมอ แม้ว่าสินค้านั้นจะไม่ได้มีงานออกแบบดีไซน์ รูปทรงสีสันที่เด่นล้ำไปกว่าสินค้าอื่นใด รวมถึงแม้ว่า จะไม่ได้มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่แปลกใหม่ แต่ผู้บริโภคที่มีอยู่จำนวนมากมาย ก็มักมีความพึงพอใจและประทับใจ ที่จะเลือกใช้สินค้านั้นทดแทน

 

และด้วยสาเหตุปัจจัยเหล่านี้นับว่าสอดคล้องเป็นอย่างยิ่ง หากนำมาร่วมปรับใช้กับกลยุทธ์การทำตลาดผ่าน ของพรีเมี่ยม เพราะจุดประสงค์หลักของการเลือกใช้ สินค้าพรีเมี่ยมหรือของพรีเมี่ยม เพื่อมาช่วยส่งเสริมกระตุ้นธุรกิจ นั่นก็คือการมุ่งหมายให้ผลิตภัณฑ์ของตน ได้รับการถูกนำออกมาใช้งานเป็นประจำอยู่บ่อยครั้งต่อผู้บริโภค

ยิ่งสินค้าพรีเมี่ยมหรือของพรีเมี่ยมของคุณถูกผู้ใช้นำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเป็นผลดีต่อการ โปรโมท ผ่านข้อความที่ประทับตราอยู่บน สินค้าพรีเมี่ยมหรือของพรีเมี่ยม เหล่านั้น ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก นั่นก็คือภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ ซึ่งขณะที่ของพรีเมี่ยมถูกนำออกมาใช้งานผ่านสายตาผู้คนที่พบเห็น และตระหนักได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ ดูน่าชื่นชมช่วยปลุกกระแสแห่งการรักษ์โลก ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปเกิดความรู้สึกว่า ธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลและมีอุดมการณ์ในแนวทางที่ดี เกิดแรงใจที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณได้ในทุกครั้งที่มีโอกาส และจะเป็นทางเลือกแรก ๆ อยู่เสมอ

โดยจะเน้นไปที่ความเหมาะสม ในการเลือกใช้ของพรีเมี่ยมกับวิธีการรักษ์โลกในแต่ละแบบนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าพรีเมี่ยมแต่ละประเภท ของสินค้าพรีเมี่ยมหรือของพรีเมี่ยมชนิดนั้น ๆ ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะมีการคิดค้นไอเดียในการผลิตให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด แม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกใช้แนวทางแบบสินค้ารักษ์โลกแบบเต็มรูปแบบก็ตาม ซึ่งของพรีเมี่ยมบางรายการอาจจะเน้นไปที่แง่มุมของประเด็นสำคัญต่าง ๆ ก็ตามแต่ ทว่านั่นก็ยังมีช่องทางที่คุณยังสามารถสอดแทรกแนวทางแบบรักษ์โลกไว้เป็นส่วนประกอบได้ด้วยในโครงสร้างบางส่วนหรือในบางแง่มุมได้เช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทางการตลาดจากของพรีเมี่ยมจะได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะสินค้ารักษ์โลกนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แฟลชไดร์ฟ กล่องข้าว กล่องอาหาร กระบอกน้ำฟางข้าว ถุงผ้า ที่รองแก้วฟางข้าว ปากกา พวงกุญแจ Gift Set เป็นต้นทำให้สามารถนำของพรีเมี่ยมต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้งานให้เข้ากับยุคสมัยและเทรนด์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

ของพรีเมี่ยม ลดโลกร้อน แนวทางกระตุ้นการตลาด ที่ควบคู่กับการรักษ์โลก

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญและให้ความตระหนักเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในหลาย ๆ ประเทศ...

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญและให้ความตระหนักเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทางฝั่งเอเชียอย่างประเทศไทยก็ยังมีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กันอย่างจริงจัง โดยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นมาจากมลภาวะ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะจากท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และจากเครื่องปรับอากาศที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ไปจนถึงมลพิษที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งทางน้ำในเรื่องการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองและทางอากาศ การปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ นั่นก็คือปัญหาขยะล้นโลกนั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากกว่าจะย่อยสลายหมดก็ใช้เวลานาน และยังมาจากบรรดาวัสดุเหลือใช้ของสินค้าต่าง ๆ ที่มีการใช้งานอย่างฟุ่มเฟือย หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพจนถูกผู้ใช้งานนำไปทิ้ง

หากเราลองสังเกตดูในวงการ สินค้าประเภท ของพรีเมี่ยม ซึ่งในการตลาดยุคใหม่มีการนำเอา
ของพรีเมี่ยมเหล่านี้มาใช้ในการกระตุ้นการตลาด  ผ่านการนำเสนอข้อความโลโก้และรูปภาพต่าง ๆ ที่สกรีนติดไว้กับตัวสินค้า และตราบใดที่กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแบบนี้ หรือยิ่งถูกนำมาใช้ในวงกว้างของโลกธุรกิจมากเท่าไหร่  ก็ยิ่งจะต้องมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะมีเกิดขึ้นตามมา และสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมของโลก

โดยผลกระทบสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือ การเอาแต่มุ่งเน้นไปที่ จะโปรโมทนำเสนอข้อมูลของแบรนด์และธุรกิจองค์กรกันแต่เพียงอย่างเดียว โดยปราศจากความคำนึงว่าสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นนั้น หรือสั่งผลิตมาจากโรงงานนั้น เป็นของใช้งานในลักษณะใด  โดยเฉพาะหากเป็นของที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง  หรือไม่เกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับ ผลที่ได้ตามมานั่นก็คือจะกลายเป็น ของพรีเมี่ยม ที่ไม่ถูกนำไปใช้งานจริง  บางคนนำไปวางทิ้งไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือแม้แต่ปลายทางคือการนำไปทิ้งลงถังขยะ กลายเป็นวัสดุที่ไปเพิ่มพูนปริมาณของขยะให้กับโลกของเรา

จะดีกว่าแน่นอนหากในขณะที่คุณกำลังคิดหาไอเดีย ผลิตหรือเสาะหาซื้อ ของพรีเมี่ยม เพื่อนำมากระตุ้นการตลาด และได้ใช้แนวทางแห่งสำนึกรักสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความประทับใจต่อผู้ได้รับสินค้า และบังเกิดความชื่นชมต่อจิตสำนึกขององค์กร นั่นแปลว่าย่อมที่จะทำให้บริษัทของคุณเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น  ส่งผลให้แนวโน้มที่บริษัทจะได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับการสนับสนุนอย่างยาวนาน ก็จะมีเกิดขึ้นตามมา

นอกจากนี้ในขณะที่คุณกำลังทำการโฆษณา ของพรีเมี่ยม ในเครือของคุณ หากมีชื่อต่อท้ายลงไปด้วยคำว่า “ ลดโลกร้อน” ก็จะสามารถทำให้แม้แต่สินค้าธรรมดาที่ดูเรียบง่ายนั้นกลายเป็นดูดีขึ้นมาได้ทันที ที่สำคัญกระบวนการผลิต ของพรีเมี่ยม แบบลดโลกร้อนหรือแบบรักษ์โลก ยังมีความดูดีน่าใช้งาน ส่งผลต่อเชิงจิตวิทยาให้กับผู้คน มองว่าสิ่งของเหล่านั้นน่าพกพาติดตัวหรือติดรถ หรือนำเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวที่โดดเด่น หรือแม้แต่กระทั่งการอวดโฉม ของพรีเมี่ยม นั้นให้ผู้คนรอบข้างได้พบเห็น เพื่อส่งเสริมความมีจุดยืนทางแนวคิดของผู้ใช้งานนั่นเอง

ทั้งนี้ ของพรีเมี่ยม ลดโลกร้อน ยังมักเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นได้ด้วยวัสดุที่มีความประหยัด ช่วยลดภาระงบประมาณต้นทุน ช่วยให้คุณสามารถผลิตได้มากขึ้น และนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการโปรโมทธุรกิจองค์กรได้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สินค้ารักษ์โลก แฟลชไดร์ฟ ร่ม กระบอกน้ำ  Power Bank ถุงผ้า เป็นต้น

สินค้าที่คุณอาจสนใจFBOX-001 กล่องข้าวฟางข้าว ปิ่นโตทรงกลม (1400 ML)

ตัวอย่าง กล่องข้าวฟางข้าว กล่องฟางข้าว สกรีนโลโก้FBOX-002 กล่องข้าวฟางข้าว ปิ่นโตทรงสี่เหลี่ยม (1000 ML)

ตัวอย่าง กล่องข้าวฟางข้าว กล่องฟางข้าว สกรีนโลโก้

FBOX-004 ชุดช้อนส้อม ฟางข้าว

ตัวอย่าง ชุดช้อนส้อมฟางข้าว กล่องฟางข้าว สกรีนโลโก้

ของพรีเมี่ยมกับความเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา

ในปัจจุบันนั้น ของพรีเมี่ยมมักจะได้รับความนิยมในการใช้งานในการมอบเพื่อเป็นของกำนัลหรือของตอบแทนในเชิงธุรกิจ ซึ่งของพรีเมี่ยมนั้น เป็นสิ่งของต่าง ๆ...

ในปัจจุบันนั้น ของพรีเมี่ยมมักจะได้รับความนิยมในการใช้งานในการมอบเพื่อเป็นของกำนัลหรือของตอบแทนในเชิงธุรกิจ ซึ่งของพรีเมี่ยมนั้น เป็นสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความดึงดูดใจให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ให้ดำรงความสัมพันธ์อันดีงามในการทำธุรกิจนั้น ๆ ไว้ นอกจากนี้แล้ว บางคนก็ยังเลือกใช้ของพรีเมี่ยมเพื่อมอบให้เป็นสิ่งของแทนใจในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย

หากจะพูดถึงของพรีเมี่ยมในทางพระพุทธศาสนานั้น ได้มีการพูดถึงการให้ทานซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ วัตถุทาน หรือ อามิสทาน คือการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของหรือก็คือการให้ของพรีเมี่ยมแก่บุคคลทุกกลุ่มนั่นเอง ซึ่งการมอบของพรีเมี่ยมที่เป็นทานนั้น คือการมอบของพรีเมี่ยมที่ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้รับและของพรีเมี่ยมเหล่านั้นสามารถช่วยให้ผู้รับพ้นทุกข์ได้ ก็จะถือว่าเป็นทานในการให้ผ่านวัตถุนั่นเอง

รูปแบบต่อมาของการให้ทานคือ อภัยทาน คือการปล่อยวางและให้อภัย ซึ่งอภัยทานนั้นถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุด เพราะเป็นการตัดกรรมต่อบุคคลต่าง ๆ และเลิกจองเวรต่อกัน ซึ่งการอภัยทานนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดก็ตาม แต่ก็เป็นทานที่มอบให้ยากมากที่สุดเช่นกัน เพราะการอภัยทานนั้นหมายถึงการเลิกจองเวรต่อกันทุกทาง ทั้งความคิดและจิตใจ และต้องมีความเต็มใจที่จะให้อภัยต่อกันอย่างแท้จริงจึงจะนับว่าเป็นอภัยทาน

รูปแบบสุดท้ายคือ ธรรมทาน คือการมอบธรรมะให้เป็นทาน เป็นความรู้ ใช้ธรรมะในการช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ ซึ่งธรรมทานนั้น สามารถมอบให้ได้ทั้งตนเองและผู้อื่น การมอบให้ผู้อื่นคือการใช้ธรรมะในการอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เกิดความบรรลุและเกิดความเข้าใจในกฎแห่งกรรมจนเกิดความพ้นทุกข์จากสรรพสิ่งทั้งปวง ส่วนการมอบให้กับตนเองคือการนำตนเองเข้าไปรับฟังธรรมและคำสั่งสอนต่าง ๆ นั่นเอง

การมอบของพรีเมี่ยมให้กับผู้อื่นนั้นจึงถือว่าเป็นการทำทานโดยการให้ผ่านวัตถุด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่ได้มอบของพรีเมี่ยมให้เพื่อหวังผลบุญหรือสิ่งตอบแทน แต่เราให้เพื่อต้องการให้ผู้รับนั้นพ้นทุกข์ผ่านการใช้งานสิ่งของต่าง ๆ เช่นของพรีเมี่ยมกลุ่มกระบอกน้ำ หากผู้รับนั้นไม่มีกระบอกน้ำ เกิดความหิวกระหายระหว่างการเดินทางก็เกิดความทุกข์ ซึ่งเราสามารถดับทุกข์ให้เขาเหล่านั้นได้ด้วยการมอบของพรีเมี่ยมเป็นกระบอกน้ำ เป็นต้น

ของพรีเมี่ยมที่เรามอบให้ต่าง ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็น ถุงผ้า ปากกา หรือสิ่งของอะไรก็ตามที่ผู้รับนั้นสามารถพ้นทุกข์จากการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เรามอบให้ต่างถือว่าเป็นการให้ทานทั้งสิ้น ซึ่งบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้ทานว่าเป็นการดูถูกหรือไม่ แท้จริงแล้ว การให้ทานเป็นเพียงการสร้างบุญร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับเท่านั้น ไม่ได้เป็นการดูถูกหรือดูแคลนผู้รับทั้งสิ้น

ส่วนการให้ของพรีเมี่ยมในเชิงธุรกิจนั้น หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า การมอบของพรีเมี่ยมเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจถือเป็นการให้ทานหรือไม่ ส่วนนี้ก็ต้องแยกออกมาอีกว่า การมอบของพรีเมี่ยมนั้นเป็นการให้ทาน แต่เราให้ทานไปเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือไม่ แล้วสิ่งตอบแทนที่เราได้รับกลับมานั้น เป็นการสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นหรือไม่ หากเป็นการเต็มใจให้และเต็มใจรับทั้ง 2 ฝ่ายถึงแม้ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ ก็ถือว่าเป็นการให้ทานเช่นเดียวกัน

การมอบของพรีเมี่ยมนั้น เราควรมอบให้ผู้อื่นด้วยความต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อใจไว้ใจและสร้างไมตรีที่ดีต่อกัน และหากว่าเราดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ด้วยความจริงใจและบริสุทธ์ใจอย่างแท้จริงแล้ว ความจริงใจของเราเหล่านั้นจะนำมาความประสบผลสำเร็จมาสู่ตัวเราเองได้ในอนาคต