Cart

รับผลิต ขวดพกพา ขวดเจล ราคาโรงงาน | โรงงานของพรีเมี่ยม

        PREMIUM PERFECT รับผลิตขวดใส่เจลล้างมือ ขวดเจล ขวดพลาสติก PET  ขวดสเปรย์ ราคาส่ง ขวดpet ราคาส่ง ขายส่งขวดpet ขวดเจล เพื่อทำแบรนด์ สร้างแบรนด์ ทำของพรีเมี่ยม ของแจก ของสมนาคุณของที่ระลึก หรือของชำร่วย พร้อมทำโลโก้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ โดยสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น ขวดแบ่งของเหลว ขวดพกพา ขวดเจลล้างมือ ขวดเจล ขวดแอลกอฮอล์ ขวดแอลกอฮอล์เจล หรือแบ่งใส่ครีม ของเหลวอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

รับผลิต ขวดแบ่ง ขวด พลาสติก PET ขวดพกพา

ขวดแบ่ง ขวด พลาสติก PET ขวดพกพา รูปแบบต่าง ๆ

ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ แบบขวดแบน รุ่น PET 014
PET 014 (45 ML)
Read moreขายแล้ว: 10.5K ชิ้น
PET 014 (45 ML)

ขนาดขวดสเปรย์การ์ด (Spray Card) รุ่น PET 014

ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ แบบขวดแบน รุ่น PET 014
ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ แบบขวดแบน รุ่น PET 014
PET 001 (30 ML)

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 002 (30 ML)

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 003 (35 ML)

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 004 (30 ML)

ภาพเปรียบเทียบขนาดสินค้า

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 005 (50 ML)

ภาพเปรียบเทียบขนาดสินค้า

 

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 006 (100 ML)

ภาพเปรียบเทียบขนาดสินค้า

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 007 (100 ML)

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 008 (50 ML)

ภาพเปรียบเทียบขนาดสินค้า

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 009 (100 ML)

ภาพเปรียบเทียบขนาดสินค้า

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

PET 012 (20 ML)

ต้องการสั่งทำขวดสเปรย์แบบการ์ดสีอื่น ๆ สามารถสอบถามราคาจากพนักงานได้

PET 013 (40 ML)

ขนาดขวดสเปรย์การ์ด (Spray Card) รุ่น PET 013

ขวดสเปรย์ CM011
CM 011 (200 ML)

ขวดสเปรย์นาโน ละอองละเอียด รุ่น CM-011

ขวดสเปรย์ รูปรวม CM012
CM 012 (300 ML)

ขวดสเปรย์นาโน ละอองละเอียด รุ่น CM-012

เทียบไซส์ขวดหัว Spray รุ่น PET 004 / PET 005 / PET 006

เทียบไซส์หลอดบีบ รุ่น PET 008 / PET 009

ตัวอย่างการวางแบบ ทำโลโก้

การทำโลโก้

สามารถทำได้ทั้ง การสกรีน หรือจะเป็นรูปแบบสั่งทำสติกเกอร์ก็ได้ โดยคุณสามารถส่ง LOGO ที่คุณมี หรือให้ทางเราช่วยออกแบบเบื้องต้นให้ ฟรี! หรือจะใส่เป็นรูปแบบตัวหนังสือตามตัวอย่างก็ได้

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel
Create your own review
โรงงานของพรีเมี่ยม
Average rating:  
 0 reviews

ขั้นตอนการสั่งผลิต ขวดแบ่ง ขวดพกพา
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

ขั้น1

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นขวด PET รุ่นที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

pantonce วางแบบ

2.DESIGN

ทีมกราฟฟิคจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และวางโลโก้บนขวด PET และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการขึ้นตัวอย่างจริง

sample

3.SAMPLES

จัดทำตัวอย่างขวด PET พร้อมทำโลโก้จริง และส่งให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

box

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตขวด PET ตามแบบ พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้เอง

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เรื่องสุขภาพ สุขลักษณะ และสุขอนามัย เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งวิธีง่าย ๆ และใกล้ตัว ที่สำคัญที่สุดก็คือ การล้างมือให้สะอาดและเป็นสม่ำเสมอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ ในชีวิตประจำวันคนเราได้มีการสัมผัสสิ่งของรอบกาย รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ตามที่สาธารณะกันอย่างมากมาย เช่น ที่จับประตู ลิฟต์ ที่นั่ง รวมไปถึงของใช้ต่าง ๆ เช่น กระบอกน้ำ ขวดพกพา โทรศัพท์ แฟลชไดร์ฟ ปากกา ดินสอ อุปกรณ์ในสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้ ดังนั้น การทำความสะอาดมือหรือล้างมือบ่อย ๆ จึงช่วยลดการแพร่กระจายของเชื่อได้ รวมไปถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตัวด้วย ซึ่งการล้างมือที่เราสามารถทำได้ มีทั้งการล้างมือด้วยน้ำสะอาดร่วมกับสบู่หรือเจลล้างมือชนิดใช้น้ำ ที่สามารถป้องกันเชื้อได้ และการล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ การล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ควรเลือกแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป เนื่องจาก เป็นความเข้มข้นที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ และสามารถล้างได้บ่อยครั้ง เราสามารถแบ่งใส่ขวดพกพา ขวดเจลแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ และการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ควรทำควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำให้เกิดการทำความสะอาดมือได้บ่อยขึ้น เนื่องจากใส่ชวดพกพาได้ง่าย และใช้ได้สะดวก และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ ไว้ใช้เองได้แบบง่าย ๆ โดยเป็นสูตรการทำแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ 500 กรัม ที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขแนะนำโดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม : Alcohol 70%  450 CC, Carbopol หรือ ผงเจล ประมาณ ½ ช้อนชา, Glycerin Borax 5 CC, น้ำเปล่า ครึ่งแก้ว

วิธีทำ : ผสมสารละลาย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ละลาย Carbopol กับน้ำเปล่า คนจนละลายให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนที่ 2 นำ Alcohol และ Glycerin Borax ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำส่วนผสมจาก ทั้ง 2 มาผสมให้เข้ากันและบรรจุใส่ขวดบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

คำแนะนำในการใช้ : ใช้เจลแอลกอฮอล์ปริมาณที่เหมาะสม ไม่เยอะหรือน้อยจนเกินไป ถูจนกระทั่งมือแห้ง ควรใช้ตามลักษณะขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ซึ่งวิธีที่ถูกต้องมีดังนี้คือ ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ, ถูหลังมือและซอกนิ้วมือ, ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมือ, ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ, ถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือ, ใช้ปลายนิ้วมือ ถูลงบนฝ่ามือ, ถูรอบข้อมือ

นอกจากนี้ การทำขวดเจล แอลกอฮอล์ ขวดพกพา หรือการผลิตขวดพกพาแบบต่าง ๆ เริ่มเป็นที่น่าสนใจ มีหลายแบรนด์ที่จัดทำขวดเจล ล้างมือ ขวดพกพา ขวดแบ่ง หรือขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ขึ้นมาในรูปแบบ ของแจก ของพรีเมี่ยม และมีโรงงานผลิตที่เชื่อถือได้รับผลิตขวดเจล ขวดเจลแอลกอฮอล์ หรือขวดพกพา เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการแจกขวดพกพา ขวดเจล ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสได้อีกทาง ดังนั้น แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป การรักษาความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม และอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การล้างมือถือเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นง่าย ๆ ใกล้ตัว และสามารถทำได้ทุกวัน หากเราทำให้เป็นสม่ำเสมอ ก็จะสามารถช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัส รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้