Cart

กล่องอเนกประสงค์ | โรงงานของพรีเมี่ยม

กล่องอเนกประสงค์ (MULTIPURPOSE BOX)

กล่องใส่แปรง
กล่องใส่แปรง
กล่องอุปกรณ์สำนักงาน
กล่องใส่กระดาษทิชชู่
กล่องเก็บแมสก์ (Mask) หน้ากากอนามัยแบบพกพา รุ่น FBOX-020
FBOX-020 กล่องเก็บหน้ากากอนามัย

ใช้สำหรับเก็บ Mask หน้ากากอนามัย สำหรับพกพา

กล่องทิชชู่ กล่องใส่แมสก์ รุ่น FBOX-019
FBOX-019 กล่องทิชชู่ กล่องหน้ากากอนามัย

ใช้สำหรับเก็บ Mask หน้ากากอนามัย และใส่ทิชชู่ได้