#

ใกล้สิ้นปีแล้วเลือก ของพรีเมี่ยม สมนาคุณได้หรือยัง

ใกล้สิ้นปีแล้วเลือก ของพรีเมี่ยม สมนาคุณได้หรือยัง ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นช่วงที่นักการตลาดของบริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องทำงานกันหนักมาก หนึ่งเพราะมันเป็นจังหวะที่ดีในการจะใช้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสในการสร้างความรู้สึกประทับใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการมอบของที่ระลึกให้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ เป็นการแสดงออกว่าเราให้ความสำคัญ และเราไม่เคยลืมที่จะใส่ใจพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการที่จะ ส่งแบรนด์เข้าไปแฝงตัวอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความระลึกและจดจำได้บ่อยๆ ให้เขาเห็นแบรด์ของเราจนชิน และจะเกิดความวางใจ เป็นหนึ่งในกลวิธีรักษาฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่คาดหวัง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจได้เสียก่อน และนั่นเป็นเรื่องที่นักการตลาดขององค์กรต้องทำงานให้หนักขึ้น เพื่อที่จะได้วางแผนเลือกสั่งผลิต ของพรีเมี่ยม ให้ออกมาตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และที่สำคัญต้องแข่งกับเวลา เพราะยิ่งใกล้สิ้นปีเท่าไหร่เวลาที่เราจะเหลือในการหาข้อมูลความต้องการก็น้อยเท่านั้น และยังเรื่องการสั่งผลิตสินค้าที่ต้องใช้เวลา ดังนั้นควรทำแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตามหากยังเลือก ของพรีเมี่ยม ที่จะสั่งผลิตไม่ได้ ต้องเร่งมือกันหน่อย โดยหาไอเดียได้จากสิ่งเหล่านี้

  1. ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา สินค้าที่แจกไปย่อมจะสื่อความหมายถึงธุรกิจได้ดีหากมีความเกี่ยวข้อง
  2. วัยของกลุ่มเป้าหมาย คนแต่ละช่วงวัยมีความสนใจไม่เหมือนกัน มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องนี้ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มด้วย GEN ซึ่งในปัจจุบันนักการตลาดแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ ประสบการณ์

read more August 27, 2015