Cart

ผลงานล่าสุด

Form Blog

Quality Warranty

พรีเมี่ยม เพอร์เฟค มีการทดสอบใช้งานจริง เพื่อคุณภาพที่ดีสุด และคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐานสูง มีการศึกษาและพัฒนาการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง จนได้มาในเรื่อง สินค้าคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจเป็นอย่างมาก...

บริการจัดส่งสินค้า

ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้า ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก...

รูปแบบการทำโลโก้

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ โลโก้บริษัท ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เรามีการคิดค้นเทคโนโลยีในการทำโลโก้ที่ดีมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ซึ่งสินค้าพร้อมโลโก้ ที่มีคุณภาพสูงทุกๆด้าน การเกาะติด ความคมชัดในรายละเอียดที่เล็ก และความถูกต้องของสี (Pantone Colour) ที่ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด...

OUR CLIENTS

ฝ่ายขาย 24 ชั่วโมง

ขวัญทิชา 063-401-3223
kwanticha@premium-perfect.com

ยอดพธู 086-339-3951
patoo@premium-perfect.com

กรกมล 063-401-3003
kornkamon@premium-perfect.com

อดิศักดิ์ 063-401-3113
adisak@premium-perfect.com

จิรา 063-464-6218
jira@premium-perfect.com

กันต์กมล 063-426-7722
kankamon@premium-perfect.com

นิลาวัลย์ 063-401-3553
nilawan@premium-perfect.com