ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางช่องทาง  www.โรงงานของพรีเมี่ยม.com
2. การวางแบบลงบน Art Work
เมื่อลูกค้าสรุป ตัวสินค้า ทางเราจะดำเนินการนำ
โลโก้ลูกค้าวางใส่บนตัวสินค้าให้บน Art Work เพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นลายละเอียดจริงของชิ้นงาน และเพื่อให้ลูกค้า เซ็นยืนยัน ผ่านแบบ Art Work ว่าถูกต้องตามรายละเอียด ของลูกค้า
3. ขั้นตอนการผลิต
เมื่อลูกค้า เซ็นยืนยันแบบ Art Work ทางบริษัทจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต ชิ้นงาน
4. การชำระเงิน
– สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม
บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด เท่านั้น
– ชำระเงินผ่าน ทาง บัญชีธนาคาร
– ชำระผ่าน Paypal มาที่ Email : usbperfect@gmail.com
– Cash / เงินสด สามารถชำระได้ที่บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด หรือ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ของบริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด
5. ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
บริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าตกลงไว้

ฝ่ายขาย 24 ชั่วโมง

นิลาวัลย์ 063-401-3553
nilawan@premium-perfect.com

อดิศักดิ์ 063-401-3113
adisak@premium-perfect.com

กรกมล 063-401-3003
kornkamon@premium-perfect.com

ขวัญทิชา 063-401-3223
kwanticha@premium-perfect.com

ยอดพธู 086-339-3951
patoo@premium-perfect.com

กันต์กมล 063-426-7722
kankamon@premium-perfect.com

จิรา 063-464-6218
jira@premium-perfect.com